اولین نمایشگاه دستاوردهای دانش بنیان صنعت محور در چابهار برگزار شد